کادر مربیگری

درباره مائوریتزیو ساری …

مائوریتزیو ساری

سرمربی

ماسیمو نِنچی

مربی دروازه بان

کلودیو فلیپی

مربی دروازه بان

لوریس بئونی

مربی تیم اول

جیانی پیکیونی

مربی تیم اول

مارکو ایانی

مربی تیم اول

جیوانی مارتوشیلو

کمک مربی

کادر بدنسازی

داویده لوزی

مربی بدنسازی

داوید رانزاتو

مربی بدنسازی

دوچیو فراری براوو

مربی بدنسازی

انریکو مافِی

مربی بدنسازی

آندره پرتوزیو

مربی بدنسازی

دانیئله تونیاچینی

سرمربی بدنسازی

آنالیز مسابقات

ریکاردو شیره‌آ

مدیر تجزیه و تحلیل مسابقات


دومنیکو ورنامونته

تحلیلگر مسابقات


جوزپه مایوری

تحلیلگر مسابقات

کادر پزشکی

لوکا استفانینی

مدیر کادر پزشکی


نیکوس تزورودیس

پزشک اصلی تیم اول


مارکو فرسکی

پزشک اصلی تیم

علوم ورزشی

روبرتو ساسی

مدیر کادر علوم ورزشی


آنتونیو گوالتیئری

علوم ورزشی


داراگ کانولی

علوم ورزشی