لیگ قهرمانان

بازی ها

اتلتیکو

اتلتیکو

۲۷ شهریور ۱۳۹۸اتلتیکو
یوونتوس

یوونتوس

یوونتوس

یوونتوس

۰۹ مهر ۱۳۹۸یوونتوس
بایرلورکوزن

بایرلورکوزن

یوونتوس

یوونتوس

۳۰ مهر ۱۳۹۸
لوکوموتیو

لوکوموتیو

لوکوموتیو

لوکوموتیو

۱۵ آبان ۱۳۹۸
یوونتوس

یوونتوس

یوونتوس

یوونتوس

۰۵ آذر ۱۳۹۸یوونتوس
اتلتیکو

اتلتیکو

بایرلورکوزن

بایرلورکوزن

۲۰ آذر ۱۳۹۸
یوونتوس

یوونتوس

نتایج

اتلتیکو

اتلتیکو

2:2 ۲۷ شهریور ۱۳۹۸
یوونتوس

یوونتوس

یوونتوس

یوونتوس

0:3 ۰۹ مهر ۱۳۹۸
بایرلورکوزن

بایرلورکوزن

یوونتوس

یوونتوس

1:2 ۳۰ مهر ۱۳۹۸
لوکوموتیو

لوکوموتیو

لوکوموتیو

لوکوموتیو

2:1 ۱۵ آبان ۱۳۹۸
یوونتوس

یوونتوس

یوونتوس

یوونتوس

0:1 ۰۵ آذر ۱۳۹۸
اتلتیکو

اتلتیکو

رتبهتیمبازیبردمساویباختگل زدهگل خوردهتفاضلامتیاز
1یوونتوسیوونتوس5410104613
2اتلتیکواتلتیکو52126517
3بایرلورکوزنبایرلورکوزن520357-26
4لوکوموتیولوکوموتیو510449-53