جام حذفی

بازی ها

یوونتوس

یوونتوس

۲۵ دی ۱۳۹۸یوونتوس
اودینزه

اودینزه

نتایج

یوونتوس

یوونتوس

0:4 ۲۵ دی ۱۳۹۸
اودینزه

اودینزه

رتبهتیمبازیبردمساویباختگل زدهگل خوردهتفاضلامتیاز